مهندس هاشمی

دفتر مشق روزهای زندگی

دفتر مشق روزهای زندگی

مهندس هاشمی

- بسم الله الرحمن الرحیم
- دفتر مشق روزهای زندگـی
- مهندس سید ابوالفضل هاشمی
- شروع بلاگری از 18 آبان 1391 پنج شنبه

آخرین نظرات
 درImage این مطلب، نکات مهم و تستی کتاب قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را که در آزمون های فراوانی از امتحان آمده است ذکر می نمایم. پیش از بیان آن صفحات مهمی که لازم است حتما قبل از امتحان آنها را از روی کتاب مطالعه کرده باشید را بیان می نمایم. توصیه می کنم قبل از امتحان حتما یکبار کتاب را بخوانید چون نکات فراوانی در کتاب بودند که به علت آسانی به خاطر سپردن، در اینجا ذکر نکردم.

صفحات مهم:
- روشن کردن صحیح اتومبیل(مراحل به ترتیب): ص 4
- طریقه حرکت(مراحل به ترتیب): ص 5
- روش های توقف در سطح شیب دار: ص 9 و 10
- کجا سبقت نگیریم: ص 34
- قوانین حق تقدم عبور و مرور: ص 38 و 39 و 40
- تعریف و مقادیر سرعت مطمئنه در راه های مختلف: ص 52
- ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در این محل ها ممنوع است: ص 76
- شکل و توضیحات، قرمز افزایش سرعت، سیاه کاهش سرعت: ص 77
- خیلی مهم: انواع تابلو ها و شکل و رنگ آنها: ص 88
- مفهوم رنگ ها: ص89
- مفهوم شکل ها در علائم عبور و مرور: ص 89
- تابلوها: ص 90 الی ص 114
- انواع خط کشی ها و قوانین مربوط به آن: ص 116 الی ص 120
- استفاده از دست برای علامت دادن: ص 121
- استفاده از دست هنگام گردش ها: ص 122
- امور فنی وسیله نقلیه: ص 157
- نکاتی درباره باتری، مخزن روغن ترمز و کشش تسمه های خودرو: ص 158 و ص 159
-


نکات:
1. در زمان رانندگی و استفاده از ترمز، پاشنه پا را روی کف اتومبیل بگذارید و با سینه پا پدال ترمز را فشار دهید. /5
2. دور زدن در فاصله 150 متری پیچ ها، تقاطع ها، سربالایی ها، تونل ها و پل ها، در محل هایی که دید کافی وجود ندارد و در محل هایی که خط ممتد وجود دارد ممنوع است. /6
3. متداول ترین نوع پارک در شهرها، پارک دوبل است. /8
4. برای پارک دوبل به اندازه 50 سانتیمتر با اتومبیل پارک شده فاصله بگیرید و به صورت موازی و یک مقدار جلوتر از آن بایستید. /8
5. در پارک دوبل، فاصله مناسب 1 متر از جلو، 1 متر از عقب و 45 سانتی متر از جدول است. /9
6. رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی استعمال دخانیات نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند. /11
7. آمادگی شامل این موارد است: مشاهده – پیش بینی – تمرکز – آگاهی – عدم حواس پرتی. /12
8. عواملی که مانع از ایجاد خستگی و بهبود حالت شما در رانندگی می شود(حالت روحی و وضعیت راننده به این موارد بستگی دارد): تفکر – موقعیت – ادب و نزاکت – دانش قبلی. /12
9. چنانچه در زمان رانندگی حواس شما متوجه چیز دیگری باشد اینکار تصمیم سریع، مطمئن و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت. /12
10. بی توجهی به علائم و مقررات رانندگی نشانه عدم توانایی در رانندگی است. /23
11. رانندگی در شب به دلیل محدود شدن دید راننده و خیره شدن به مسیر راه، عدم تشخیص فاصله و سرعت سایر وسایل نقلیه، موانع و عابرین پیاده مشکل تر است. /15 و 17
12. در مواجهه شدن با اتومبیل مقابل با چند بار تغییر نور بالا و پایین از هوشیاری و توجه راننده آن مطمئن شوید. /17
13. از فاصله 150 متری اتومبیل جلویی از نور پایین استفاده نمایید. /17
14. کنترل و هدایت اتومبیل هنگام رانندگی در شرایط مختلف آب و هوا (یخ بندان و بارندگی و گرم و خشک) به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخ ها با سطح راه مشکل تر است. /18
15. شرایط راه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر حوادث رانندگی تاثیر می گذارند. /18
16. نقص فنی عبارت است: هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا گردد. /20
17. نقص فنی عبارت است از نداشتن چراغ های جلو و عقب، نامیزان بودن چرخ های جلو و یا فرمان، حساس و میزان نبودن ترمز پایی، نداشتن آج در سطح اتکا لاستیک چرخ، نداشتن برف پاک کن در موقع بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان و دود کردن. /20
18. در شرایط یخبندان مسافت توقف ممکن است تا 10 ده برابر افزایش یابد. /21
19. هنگام گرفتن کلاج، عمل انتقال نیرو به چرخ ها قطع شده وچرخ های وسیله نقلیه آزاد می چرخد که اصطلاحا به آن حرکت با دنده خلاص می گویند، در این شرایط کنترل راننده بر حرکت وسیله نقلیه کمتر می شود. /22
20. هنگام رانندگی در هوای مه آلود از نور پایین چراغ های جلو استفاده کنید، در صورت محدود شدن میدان دید از چراغ مه شکن و چراغ های خطر عقب استفاده کنید. /23
21. حرکت با دنده سنگین باعث می شود میزان نیروی وارده بر چرخها کم گردد و از امکان لغزش اتومبیل کاسته گردد. /24
22. در شرایط آب و هوای غیرعادی میدان دید محدود است، برای رویت سایر رانندگان و نیز مطلع ساختن آنها از حضور خود چراغ های نور پایین را روشن کنید. /24
23. پایین بودن سطح «روغن ترمز» می تواند منجر به حادثه شود. /25
24. کم بودن باد لاستیک بر «ترمز کردن و هدایت و کار فرمان» تاثیر می گذارد. /25
25. حداقل عمق آج لاستیک 1.6 میلیمتر توصیه شده است. /25
26. ساییدگی نامتوازن لاستیک می تواند در اثر معایب اتومبیل از قبیل فرمان، تنظیم نبودن چرخ ها و سیستم ترمز باشد. /26
27. هنگام رانندگی در شب برای دیدن سایر استفاده کنندگان که از راه از فاصله دور در مناطق باز از نور بالا استفاده کنید. هنگام مواجه شدن با اتومبیل از روبرو و در خیابان روشن از نور پایین استفاده کنید. /27
28. برای رعایت فاصله با اتومبیل جلویی به ازای هر 15 کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه یک طول اتومبیل (حدود 6 متر) نیاز است و سرعت بالا و یا در شرایط جوی نامساعد این فاصله افزایش می یابد. /30
29. حداقل فاصله طولی ایمن در جاده خشک 1 برابر، جاده مرطوب و جاده ماسه و شن 2 برابر، جاده برف 3 برابر، جاده یخ 6 برابر می شود. /31
30. زمانی که چراغ های بزرگ جلویی اتومبیلی را که از آن سبقت گرفته اید در آیینه داخل اتومبیل خود مشاهده نمودید فرمان را به سمت راست بچرخانید تا اتومبیل در مسیر اصلی قرار بگیرد.
31. برای گردش می بایست از فاصله یکصد متری راهنما بزنیم. /36
32. برای گردش به چپ در راه های بیرون شهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیکی وسط راه موجود نداشته باشد می بایست از فاصله 500 متری راهنمای سمت راست را بزنید. /37
33. «عدم توجه به کافی به راه» و «نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی» عامل تصادف با اتومبیل جلویی است. /41
34. سبقت گرفتن در فاصله 100 متر مانده به مدخل تونل ها و پولها ممنوع می باشد. /43
35. سبقت گرفتن در پیچ های تند – سربالایی ها – تقاطع ها – پلها – تونل ها و محل هایی که با نصب علائم و خط کشی مشخص شده ممنوع می باشد. همچنین مواقعی که دید و نور کافی نباشد. /43
36. سمت چپ راننده کامیون نقطه کور کمتری دارد پس همیشه از سمت چپ یک کامیون سبقت بگیرید. /47
37. وسایل نقلیه امدادی به هنگام ماموریت مهم و فوری، با استفاده از چراغ گردان و آزیر خطر مجاز به عبور از محل ممنوع نمی باشند. /50
38. در برخورد با وسیله نقلیه امدادی که دستگاه های صوتی یا بصری خود را به کار انداخته اند باید یه منتهی علیه سمت راست رفته و عندالزوم تا گذشتن وسیله نقلیه امدادی متوقف شوید. /50
39. حرکت با دنده خلاص در سرازیرها ممنوع است. /51
40. خستگی تمرکز شما را در حین رانندگی از بین می برد. هوای گرم و الوده نیز باعث می شود احساس خواب آلودگی پیدا کنید. /53
41. جهت رانندگی خوب باید از فاسله 20 متری بتوانید پلاک اتومبیل ها را بخوانید.
42. زمانی که اتومبیل دچار نقص فنی شده و یا بخواهید اتومبیل های پشت سر را از خطری که در جلوی روی شما قرار دارد مطلع نمایید از چراغ هشدار دهنده (فلاشر و چهار چراغ) استفاده می کنیم.
43. خیابان شریانی اصلی: راهی است که ارتباط بین خیابان های جمع و پخش کننده و بزرگراه ها را برقرار می کند. /63
44. خیابان شریانی فرعی: راهی است که ارتباط بین خیابان های محلی و خیابان های شریانی اصلی را برقرار می کند. /63
45. معابر محلی: راهی است که ارتباط بین کوچه ها و خیابان های شریانی فرعی را برقرار می کند. /63
46. آزادراه ها معمولا دارای چند خط رفت و برگشت هستند. ورود به آن معمولا توسط یک مسیر (رمپ) و یک راستگرد(لوپ) و یک خط کاهش سرعت و یا افزایش سرعت انجام می پذیرد. /75
47. به عقب راندن وسیله نقلیه در آزاد راه ها و بزرگراه ها و ورودی و خروجی آنها ممنوع می باشد. /76
48. قانون اولیه در رانندگی این است که همیشه از راست برانید مگر آنکه قصد سبقت داشته باشید. /78 و 80
49. خط عبوری سمت چپ آزاد راه برای سبقت پیش بینی شده است. /80
50. در آزاد راه ها میخ های زرد رنگ چشم گربه ای بین محل خالی وسط آزاد راه و باند اصلی استفاده می شود. /80
51. میخ های قرمز رنگ در مسیرهای ورودی و خروجی و باندهای کاهش و افزایش سرعت استفاده می شوند. /80
52. در 15 متری تقاطع ها و ایستگاه اتوبوس نباید پارک کرد. /82
53. دنده عقب از خیابان فرعی به خیابان اصلی ممنوع است. /86
54. علائم راهنمایی و رانندگی به ترتیب اولویت عبارتند از: فرمان پلیس، چراغ راهنما، تابلو ها، خط کشی. /87
55. تابلوهای راهنمایی که فرمانی صدر می کنند معمولا دایره ای با حاشیه قرمز رنگ هستند. /123
56. این افراد قانونا مجاز به هدایت ترافیک هستند: پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس مدرسه، کارگران تامیرات. /130
57. گواهینامه رانندگی را بنا به درخواست «پلیس ترافیک» باید ارائه نمود. /139
58. برای رانندگی به موارد زیر نیاز است: گواهینامه مجاز رانندگی، برگ معاینه فنی، بیمه شخص ثالث و کارت شناسایی. /140
59. از چراغ خطر هشدار دهنده برای: زمانی که اتومبیل دچار نقص فنی می گردد، زمانی که در بزرگراه ها به دلیل خطری که ناگهان در جلوی اتومبیل شما دیده، چراغ خطر به منظور هشدار دادن به اتومبیل های پشت سر تا ناگهان ترمز نکنند. /141
60. هنگامی ماشین دچار نقص فنی می شود، برای هشدار به وسائط نقیله دیگر، تابلوی احتیاط را در فاصله 70 متری و در بزرگراه ها در فاصله 150 متری قرار می دهیم. /142
61. اشتباهات رانندگان مهمترین عامل در تصادفات رانندگی است. /145
62. آلودگی ناشی از وسایل نقلیه موتوری سهم زیادی از آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهند. /155
63. مراحل روشن کردن اتومبیل » 1. کلاج 2. دنده 3. استارت 4. گاز 5. سوئیچ 6.کنترل آمپر /4
64. مراحل حرکت کردن اتومبیل » 1. کمربند 2. ترمز 3. کلاج 4. دنده 5. ترمز دستی 6. راهنما 7. گاز و حرکت/5
65. در هوای گرم که سطح جاده نرم می باشد «هدایت، گردش اتومبیل و ترمز» از این مسئله تاثیر می پذیرد. /24موافقین ۱ مخالفین ۱ ۹۳/۰۲/۱۸
سید ابوالفضل هاشمی

رانندگی

نظرات  (۱۷)

سلام
ممنون از راهنماییتون
مشکلم حل شد پروژه را تحویل دادم
تشکر
پاسخ:
با سلام. موفق و موید باشید.
خدایی همه ی نکات ازمون اصلی بین اینا هست دیگه؟؟
پاسخ:
سلام نوشتم که باید کتاب هم بخونی. ولی بعد از کتاب یکبار هم اینو مرور کنی بد نیس. کتاب رو حتما باید بخونی عزیز
من دیشب اینارو خوندم و امروز بعد از ٥ سال آئین نامه رو قبول شدم ممنون
پاسخ:
با سلام. به سلامتی. شیرینی ما چی میشه؟
خیر ببینی
من2بار تو افسری افتادم امروز هم حوصله ندارم بخونم فردا با همینا که تو این سایت خوندم میرم سر جلسه ی امتحان برام دعا کنید
پاسخ:
هفت خان رستمه! تازه اینو که رد کنی باید امتحان شهری قبول بشی که خیلی سخته!!
دمت گرم :-)
اقا نکاتت عالیه من ی بار افتادم الان این نکته هارو دیدم خیلی از سوالا از ایناس
سلام
من اینارو خوندم ولی اصلا تو امتحان نیومده بود لطفا متن های جدید تری بزارید
پاسخ:
سلام. ابتدای مطلب گفته بودیم که بخش هایی از کتاب را باید بخوانید. اول کتاب را بخوانید خوب خوب. آخر سر این نکته ها را یکبار مرور کنید. اصل کاری کتاب هست. من خودم اول کتاب را کامل می خوانم بعد اینها را مرور می کنم. اصل کاری کتاب است.
تشکر عالی بود
سلام  سوال های کتاب جدید هم بزارید 
سلام  احترامآ خواهشمند است در صورتیکه قانونی برای گذر عابر پیاده از عرض اتوبان 45 متری ( اتوبان شمالی جنوبی باقری ) واقع در شرق تهران وجود داشته باشد را توضیح دهید . پیشاپیش از پاسخ تان تشکر مینمایم . 09121767751
 
پاسخ:
سلام. اطلاعی درباره قوانین ندارم. با حقوقدانان مشورت کنید.
ممنون همه مهم بود.
سلام. این توضیحات مربوط به کتاب قدیمه ک خیلی اسونه و خودش سوال ها رو داره. توی کتاب جدید هیچی مشخص نیست و بیشتر مطالب پیدا نمیشه..
مخصوصا این چراغ های چشم گربه ای ک هر بار تو ازمون میاد...
عاقا یکی کمک کنه ایندفعه رو قبول شیم
عالی بود ، منکه جواب سوالمو پیدا کردم، میخهای زرد و قرمز چشم گربه ای، 
سلام نکات عالی بودند من دوبار کتاب رو خوندم همه ی این سوالا مهم هستند و 100درصد داخل ازمون میان
عالی بود.ممنوووووونم
سلام واقعا ممنون بعد از چهاربار امتحان آیینامه بالاخره موفق شدم 🙄

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی