دفتر مشق

روزهای زندگی

روزهای زندگی

دفتر مشق

* بسم الله الرحمن الرحیم
* دفتر مشق روزهای زندگـی
* نویسنده: مهندس سید ابوالفضل هاشمی
* شروع بلاگری از 18 آبان 1391 پنج شنبه

آخرین نظرات
تاریخچه سربازی در اسلام، یکی از موضوعاتی است که به آن پاسخ روشنی داده نشده است. اینکه نظر اهل بیت(علیهم السلام) درباره خدمت اجباری سربازی به شکلی که هم اکنون در کشور ما اجرا می شود چه بوده است و آیا چنین چیزی اساسا «مقدس» هست یا خیر، همواره از سوی روحانیت حاکم بی پاسخ مانده است و یا با پاسخ های کلی و مبهم مواجه شده است.
کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه، اثر مصطفی دلشاد تهرانی ناشر دانشگاه پیام نور، کتابی است که به سبک و شیوه کشور داری امام علی(ع) پرداخته است. نویسنده در بخشی از این کتاب (صفحات 87 الی 89) به پاسداشت آزادی در حکومت امیر مومنان(ع) اشاره نموده و در قسمتی از آن به نقل از اندیشمند برجسته معاصر، جناب جرج جرداق نوشته است: "برای علی بن ابی طالب در جنگ، یاران و همراهانی لازم و ضروری بود، ولی علی هیچ یک از دوستان و یاران و نزدیکان خود را بر جهاد و پیکار مجبور نساخت، و با اینکه حق ولایت و حکومت داشت، و قدرت و نفوذ هم در دست وی بود، و می توانست در جنگ با قاسطین تبهکار، مردم را در پهلوی خود نگه دارد، ولی او هیچ کس را به این کار وادار نکرد."
شاید این عبارت، برای کسانی که به دنیال تاریخچه ای از سربازی در طول تاریخ اسلام می گردند جالب باشد که چنین چیزی به سبک و سیاق فعلی و با آثار زیانبار فراوان و تاریخی اش، نه تنها در منش حکومتی پیشوایان اسلام مورد تایید نبوده است، بلکه در تاریخ حکومتی اسلام نیز چنین چیزی از سوی اهل بیت(ع) هیچگاه عملیاتی نشده است و این بزرگان، همواره مخالف چنین قوانین ناعادلانه و ظالمانه ای بوده اند.
دعوت می شود این بخش را در زیر بخوانید:

پاسداشت آزادی 
پاسداشت آزادی،هدفی اساسی در سیاست امام علی(ع) شمرده می شد. در نگاه پیشوای آزادگان، همه انسان ها از حق ذاتی آزادی بهره مندند و این حق را کسی نداده است تا بتواند آن را بگیرد یا محدود سازد. حکومت ظاهری آن حضرت با انتخاب آزاد مردم شکل گرفت و امام(ع) اجازه نداد کسی را در بیعت کردن مجبور کنند یا تحت فشار و نفوذ قرار دهند، و آزادی را که روح حکومت امام علی(ع) بود خدشه دار سازند. آن حضرت درباره آزادی در بیعت خود فرموده است:

و بایعنی الناس غیر مستکرهین و لا مجبرین، بل طائعین مخیرین.(نامه 1)
مردم بدون اکراه و اجبار، و از سر میل و اختیار با من بیعت کردند.

و ان العامة لم تبایعنی لسلطان غالب، و لا لعرض حاضر. (نامه 54)
بی گمان عموم مردمان با من بیعت کردند نه برای آنکه دست قدرت من گشاده بود و زوری در کار بود، یا مالی آماده بود و تطمیعی صورت گرفته بود.

امیر مومنان علی(ع) از همان ابتدای حکومت خویش آزادی همگان را پاس داشت، و آزادی مخالفان خود را تضمین نمود و اجازه تعدی به آن را به هیچ کس نداد.(البلاذری: ج 3، 1417: 8 و 9؛ الخوارزمی، بی تا: 15)
اینکه حکومتی با قهر و سلطه شکل گیرد و سیاست اجبار و اکراه را در پیش گیرد و مردمان را به بیعت و همراهی به خود وادار نماید، و با شنیدن نخستین نغمه انتقاد و مخالفت، آزادی ها را بگیرد و یا محدود نماید، نهایت ضعف و ناتوانی آن حکومت و سیاست است؛ و اینکه حکومتی آزادی های مشروع و قانونی را پاس بدارد، مخالفت مخالفان خود را -تا آنجا که به حقوق مردمان تعدی نشود- تحمل نماید و آن را از حقوق آنان برشمارد، نهایت قوت و توانایی آن حکومت است، چنان که امام علی(ع) در حکومت خود این سیاست را دنبال کرد و وجوه مختلف آزادی را پاس داشت.(دلشاد تهرانی، 1382: 85-38)
امیر مومنان علی(ع) رسالت خود را در این می دید که با آزاد کردن مردمان از بندهای اسارت و ذلت، و نجات بخشیدن آنان از زنجیرهای بردگی و بندگی، و با فراهم کردن وجوه مختلف آزادی، مردمان را هدایت کند. امام(ع) درباره این هدف سیاست خود فرمود:

و لقد احسنت جوارکم، و احطت بجهدی من ورائکم. و اعتقتکم من رتق الذل، و حلق الضیم.(نهج البلاغه: خطبه 159)
با شما به نیکویی به سر بردم، و همه تلاش خود را نمودم تا پاسداری تان نمایم. و از بندهای خواری آزادتان کردم، و از حلقه های ستم رهایتان نمودم.

در حکومت امیر مومنان علی(ع) مردمان از آزادی سیاسی و اجتماعی بهره مند بودند و پایین ترین افراد جامعه و ضعیف ترین اشخاص، به راحتی می توانست از هر یک از کارگزاران و از بالاترین مسئول حکومت و زمامدار جامعه شکایت کند، بدو اعتراض نماید، و آزادانه علیه او اعلام جرم کند و احساس خطر نکند و خود را در امنیت کامل از تبعات آن ببیند. امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر یادآور شده است: من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که می فرمود:

لن تقدس لا یوخذ للشعیف فیها حقة من القوی غیر متتعتع.(نامه 53)
هرگز امتی را پاک [از گناه] نخوانند که در آن امت بی آنکه بترسند و در گفتار درمانند، حق ناتوان را از توانا نستانند.

امام علی(ع) سیاست خود را در این جهت می خواست و در میدان عمل نیز همین گونه آن را پاس داشت. جرج جرداق مسیحی در این باره می نویسد:
او حق مردم را در انتخاب و برکنار نمودن، در گفتار و کردار، و در زندگی سعادتمندانه، به رسمیت می شناسد و سپس میان همه آنان، برابری در حقوق و واجبات برقرار می سازد، و برای این آزادی حدودی قرار نمی دهد، مگر آنکه مصلحت توده مردم این چنین حدودی را تقاضا کند. ما اگر سیره و روش امام را نسبت به مردم دنبال کنیم، می بینیم که در هیچ موردی، کم یا زیاد، با این مفهوم آزادی تعارض ندارد، و بلکه این مفهوم را از نقطه نظر بیان و تطبیق خارجی، در برپا داشتن حقوق عمومی به کار برده و آن را درباره دوستان و دشمنانش به طور یکسان رعایت کرده است.... علی این حق آزادی را برای یاران خود، در سخت ترین و خطرناک ترین شرایط زندگی خود قائل می شود: در موقع جهاد با قاسطین تبهکار و کسانی که از حق برگشتند و زمین را پر ساخته و خواستار خون وی بودند! و چون جهاد با این گروه و مبارزه بر ضد آنان، مسئله ای بود که هر میزان و مقیاسی به آن حکم می کرد، و وجدانی که حق و عدالت را نگهبانی می کرد، به آن دستور می داد، برای علی بن ابی طالب در جنگ، یاران و همراهانی لازم و ضروری بود، ولی علی هیچ یک از دوستان و یاران و نزدیکان خود را بر جهاد و پیکار مجبور نساخت، و با اینکه حق ولایت و حکومت داشت، و قدرت و نفوذ هم در دست وی بود، و می توانست در جنگ با قاسطین تبهکار، مردم را در پهلوی خود نگه دارد، ولی او هیچ کس را به این کار وادار نکرد.(جرداق، ج 1، 1344: 232-236)

زمانی که یاران او در کار حکمین با وی دودلی نشان دادند، حضرت از ایشان گلایه کرد و دیدگاه آزادی گرایانه خود را یادآور شد و چنین فرمود:

و لیس لی ان أن أحملکم علی ما تکرهون.(نهج البلاغه، کلام 208؛ المنقری، 1403: 484؛ ابن قتیبه الدینوری، ج 1، بی تا: 104)
و مر ا نرسد [و چنین حقی برلیم نیست که] به چیزی وادارمتان که ناخوش می انگارید.

امیر مومنان علی(ع) آزادی را ارج نهاد و آن را از هیچ کس دریغ نداشت و به عنوان هدفی اساسی در سیاست خویش پاسش داشت.برای کسب اطلاعات بیشتر: 
1. عمارها: مخالفت امام علی (ع) با سربازی اجباری 
2. ویکی پدیا: کشورهایی که سربازی را حذف کرده اند 
3. چارچوب: اثرات زیانبار خدمت سربازی 
4. شفانیوز: ضربات مهلکی که خدمت اجباری سربازی به جوانان و کشور وارد می کند

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۲/۰۳/۰۹
سید ابوالفضل هاشمی

سربازی

نظرات  (۳)

خدا قوت
پاسخ:
سلام. قبل از اینکه ایشون در وبلاگشون قرار بدن، من اینو خوانده بودم. از سایت ولی امر کپی کردند. منبعش یک جای دیگر است.
در اسلام زن و مرد یکسانند. ولی زنان به سربازی نمی روند. و مردان می روند.
در اسلام جهاد برای دفاع است آن هم در وقت جهاد فقط حدااقل 3 روز تا 1 سال با راضی بودن خانواده ولی سربازی اجبار شده
امام فرمودند که قانون برای نفع ملت است. در حالی که کسانی بسیار بیشتر در عمر خود زحمت کشیدند. باید برای خرید سربازی قیمت بیشتری بدهند. کسانی هم که کارشان خواب بوده قیمت سربازی ارزان تر است. این چه قانونی است.
به نظر من سربازی رو حذف کنید. یا اختیاری بسیار بهتر است. امیدوارم موفق باشید.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی